Prijevozni aparat N20 punjen plinom NOVEC 1230

Budući da u server sobama treba izbjegavati uporabu klasičnih vatrogasnih aparata na bazi praha, pjene i ugljičnog dioksida, u suradnji s Tvornicom vatrogasnih aparata Pastor razvili smo novi prijevozni aparat N20 punjen plinom NOVEC 1230.
Od mnogobrojnih zamjenskih sredstava za halon, čija je primjena ukinuta Montrealskim protokolom, plin NOVEC 1230 se pokazao najprikladnijim za gašenje prostorija sa skupom i osjetljivom opremom. Koristi se za gašenje elektronske i informatičke opreme, u laboratorijima, muzejima і vrijednim arhivama. Gašenje se temelji na suzbijanju kemijske reakcije koja nastaje između gorivog materijala i kisika. NOVEC 1230 je neškodljiv za okolinu, a njegova svojstva pokazuju znatnu prednost u odnosu na ostala zamjenska sredstva za halon.

Tehnički podaci:

 • Vrijeme djelovanja: 30s
 • Domet mlaza: max.10m
 • Ukupna masa: 60kg
 • Punjenje NOVEC 1230: 20 l / 32 kg
 • Punjenje dušikom/N2/: 15bar
 • Područje djelovanja od -20C do +49C
 • Probni tlak spremnika: 25bar
 • Sigurnosni ventil podešen na 22-25 bar
 • Dužina gumene cijevi: 5m

 

POŽARI ELEKTRIČNE OPREME

 • POŽARI KRUTIH TVARI
  (osim metala) celuloza, drvo, duroplasti, papir, tekstil i sl.
 • POŽARI TEUĆINA
  (i topivih tvari) acetan, alkohol, benzin, benzol, bitumen, katran, masti, otapala, smole, termoplasti, ugljični disulfid, ulje, utvrđivači i sl.
 • POŽARI PLINOVA
  acetilen, gradski plin, metan, propan, vodik i sl.