Pastor Inženjering servisira instalacije stabilnih sustava za gašenje požara na kopnu i na brodovima, u zemlji i inozemstvu.
Pastor inženjering za svoj rad na servisiranju posjeduje ovlaštenja MUP-a za ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, a radove servisiranja izvodi u skladu s odgovarajućim zakonima i pravilnicima.

Serviseri Pastor Inženjeringa imaju odgovarajuću stručnu spremu, te posjeduju stručni ispit za ispitivače stabilnih sustava za gašenje požara.

Sustavi koje održavamo i ispitujemo su:

  1. Vatrodojavni sustavi
  2. Sustavi za dojavu zapaljivih plinova i para (plinodojava)
  3. Stabilni sustavi za gašenje vodom (sprinkler, drencher)
  4. Stabilni sustavi za gašenje plinom (CO2, FM200; NOVEC..)
  5. Stabilni sustavi za gašenje pjenom
  6. Hidrantske mreže
  7. Vatrogasni aparati

Sustavi koje samo ispitujemo su:

  1. Protupožarne zaklopke
  2. Protupožarna vrata
  3. Kupole za odimljavanje
Kontaktirajte nas